Schadeservice

Noodsituatie?

Onze alarmservice staat dag en nacht voor u klaar!

Bel bij een verkeersongeval:

Bel bij pech:

Schade geleden, wat nu?

Ook al doet u alles om schade te voorkomen, soms krijgt pech de overhand en krijgt u toch te maken met schade aan huis en auto. Opruimen en herstellen is natuurlijk het eerste wat u in zo’n geval zou willen doen, maar voor de verzekering is dit niet altijd handig.

Wat te doen bij schade?

1. Neem maatregelen om de schade te beperken

U bent verplicht om direct maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld een lekkage direct af te dichten en overtallig water te verwijderen. Soms moet u voor het nemen van deze noodmaatregelen kosten maken. Meld deze kosten altijd bij uw schade aangifte.

De foto’s zijn een bewijs voor de geleden schade. Maak er zoveel mogelijk en zorg ervoor dat de schade goed zichtbaar in beeld is.

Probeer hier zo nauwkeurig mogelijk in te zijn.

  • Ongeval met gewonden?

Bel 112. Bent u betrokken bij een (auto)ongeluk en zijn er gewonden, bel dan onmiddellijk alarmnummer 112. De alarmdiensten zijn zo snel mogelijk ter plekke.

  • Ongeval met tegenpartij?

Noteer schade direct! Is er sprake van een ongeval met tegenpartij, vul het schadeformulier dan ter plaatse in. Maak liefst ook foto's en kijk of er getuigen zijn: inzittenden of omstanders. Bij enkel materiële schade komt er meestal geen politie. Wil de tegenpartij niet meewerken, noteer dan zijn kenteken. Stuur het (digitale) schadeformulier zo snel mogelijk in.

> Schade online melden

Of de geleden schade wel of niet verzekerd is hangt af van uw voorwaarden.
Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw adviseur van Direct Motorverzekering om u hierbij te helpen, tel. 0578 - 200 151.

Uw schade kunt u eenvoudig online melden. Bij het melden van de schade worden vaak bewijsstukken zoals een politierapport, foto's of aankoopnota's gevraagd. Houd deze dus bij de hand.

> Online schade melden

Liever direct contact met onze schade behandelaars?
Bel 0578 - 200 151 of via info@directmotorverzekeren.online.

De schadebehandelaars van Direct Motorverzekering zullen uw schade beoordelen, al dan niet in samenspraak met de verzekeraar. Afhankelijk van de grootte en de uitzonderlijkheid van de schade zal er een schade-expert ingeschakeld worden. Deze persoon neemt de schade op en zal het schadebedrag vaststellen.

Tip: Het kan zijn dat u het niet eens bent met de vaststelling van het schadebedrag. In dat geval heeft u het recht om (naar eigen keuze) een tweede expert in te schakelen (een contra-expert). Hij of zij zal ook een rapport opstellen en bespreken met de expert die het eerste rapport gemaakt heeft. Komen zij er samen ook niet uit dan wordt er een derde expert bij gehaald. De uitspraak van deze laatste expert is dan bindend.

Schadeservice